• News

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Dane

  Sklep należy do podmiotu prowadzącego działalność pod nazwą TakO Anna Garwolińska, ul. Zwoleńska 94e m 1, 04-761 Warszawa, NIP 5261060021, REGON 360517158.

  Kontakt możliwy jest poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie agnieszkakaczorowska.pl/sklep oraz pod adresem e-mail p.kaczorowski@dwbak.pl, a.garwolinska@dwbak.pl.

  Zasady funkcjonowania i sposób korzystania ze Sklepu zawarte zostały w tym Regulaminie.

  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, acz konieczna, jeżeli chcesz korzystać z tego Sklepu internetowego. Jeśli się nie zgadzasz z postanowieniami tego dokumentu, to drogi Użytkowniku proszę, abyś nie wchodził na tę stronę i nie korzystał z jej funkcjonalności.

  Definicje:

  Administrator danych – osoba przetwarzająca dane osobowe, decydująca o celach i środkach ich przetwarzania, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo oraz jakość. Administratorem danych osobowych (patrz Polityka Prywatności) jest TakO Anna Garwolińska.

  Dane osobowe – są to wszelkie dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, których zestawienie ze sobą lub użycie pojedynczej danej umożliwia zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka identyfikacja wiązałaby się ze znacznymi nakładami finansowymi, poświeceniem dużej ilości czasu bądź wysiłku, wówczas dane nie spełniają przesłanek koniecznych do uznania je za dane osobowe w rozumieniu ustawy.

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bez związku ze swoją ewentualną działalnością gospodarczą, zarobkową, zawodową, której uprawnienia i obowiązki regulują m.in. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  Polityka Plików Cookies – dokument zawierający wytyczne związane z wykorzystywaniem plików cookies przez ten Sklep internetowy. link do niej

  Polityka Prywatności – dokument, w którym zostały określone zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz inne najważniejsze postanowienia w tym zakresie. link do niej

  Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki stron zawierających umowę oraz wszelkie zasady stosowane w realizacji zamówienia na produkty z oferty. Dokument ten dostępny będzie na stronie Sklepu, w tym w wersji do pobrania w formacie pdf.

  Rejestracja – czynność Użytkownika pozwalająca na korzystanie z pełnej funkcjonalności tego Sklepu. Do zarejestrowania Użytkownika potrzebne jest podanie przez niego jego imienia
  i nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail i opcjonalnie danych do faktury. Rejestracja skutkuje utworzeniem bezpłatnego konta Użytkownika, do którego ma on zawsze dostęp, w tym może zmieniać zebrane dane osobowe go dotyczące oraz sprawdzać wszelkie informacje dotyczące złożonych zamówień.

  Rękojmia – uprawnienia konsumenckie zawarte w kodeksie cywilnym, które przysługuje do dwóch lat od chwili wydania towaru kupującemu konsumentowi. Dokładne regulacje w tym zakresie znajdują się w dziale II tej ustawy.

  Użytkownik – osoba, która wyrazi swoją wolę skorzystania z funkcjonalności tego Sklepu internetowego i w tym celu się zarejestruje lub zaloguje. Może również dodać się do listy e-mailingowej i otrzymywać Newslettery. Dobrą praktyką Serwisu jest również dbałość o zadowolenie Zamawiającego poprzez umożliwienie zostawienia opinii o produkcie czy samej usłudze.

  Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy, po przejściu przez proces zamówienia, otrzymaniu przez zamawiającego wszystkich informacji dotyczących zamówienia, praw oraz zobowiązań stron i po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia uznaje się, że doszło do zawarcia umowy.

  Zgoda – oświadczenie woli Użytkownika na konkretną czynność, dokonaną w znanym mu celu, wyrażona dobrowolnie w sposób wyraźny. Dorozumiane oświadczenie woli nie będzie uznawane za wyrażenie zgody w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

  Rodzaj i zakres świadczonych usług

  1. Za pośrednictwem tego Sklepu internetowego zarejestrowani lub niezarejestrowani Użytkownicy mogą zamawiać i nabywać wybrane przez siebie oferowane przez Sklep produkty. Poprzez odpowiednie formularze zawarte na stronie Użytkownicy mają możliwość złożenia zamówienia, utworzenia konta Użytkownika, dokonania wyboru płatności i samej płatności, wyboru sposobu dostarczenia zamówienia, złożenia ewentualnej reklamacji, odstąpienia od umowy oraz skontaktowania się z administratorem danych osobowych.
  2. Agnieszka Kaczorowska prowadzi bloga – pod adresem  http://blogstar.pl/author/agnieszka-kaczorowska/,na którym umieszcza głównie merytoryczne treści związane tematycznie z jej działalnością oraz zainteresowaniami.
  3. Użytkownicy mają możliwość zapisania się na listę e-mailingową w celu otrzymywania bezpłatnych Newsletterów zawierające m.in. nowości w ofercie, informacje o promocjach i rabatach oraz wiadomości merytoryczne mogące wzbudzić zainteresowanie Użytkowników. Z listy e-mailingowej Użytkownik ma możliwość wypisać się w dowolnym momencie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

  Warunki korzystania z serwisu internetowego

  1. Do korzystania z tego serwisu i dokonywania w nim zakupów konieczna jest akceptacja przez Użytkownika zarówno Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności, jak i Polityki Plików Cookies.
  2. Wszystkie funkcjonalności serwisu działają prawidłowo pod warunkiem korzystania z wersji przeglądarek:

  – Mozilla Firefox powyżej wersji 47 włącznie,
  – Google Chrome powyżej wersji 51 włącznie,
  – Safari powyżej wersji 9 włącznie,
  – Internet Explorer w wersji 11 włącznie,
  – Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.

  Oraz Systemów:

  – Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,
  – OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,
  – Android powyżej wersji 4.4 włącznie,
  – iOS powyżej wersji 9 włącznie.

  1. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu niezbędne jest włączenie JavaScript.

  Przedmioty sprzedaży

  1. Sklep oferuje produkty z kategorii odzieży, obuwia oraz akcesoriów, jednak, ponieważ wciąż się rozwija, warto śledzić nowości pojawiające się w ofercie – w przyszłości pojawią się oferty z kategorii kosmetyków oraz tanecznych materiałów instruktażowych. Pełna oferta dostępna jest na stronie tego Sklepu internetowego. Zamieszczone zdjęcia odpowiadają faktycznemu wizerunkowi produktu. Wyjątek mogą stanowić różnice kolorystyczne, które wynikać mogą z przyczyn technicznych, w tym z różnej kalibracji kolorów na różnych ekranach sprzętów, z których korzysta Użytkownik.
  2. Do każdego produktu dołączone są takie informacje jak dostępność produktu, jego opis, wersje kolorystyczne oraz cena wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. Podana cena nie zawiera natomiast kosztów dostawy, ponieważ opcji dostaw jest kilka i wybór sposobu należy do Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia wyświetli się Użytkownikowi po uzupełnieniu przez niego wszystkich pól wymaganych przy składaniu zamówienia. Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika wspomniana kwota staje się wiążąca.
  3. Wszelkie informacje dotyczące złożonych przez Użytkowników zamówień dostępne są zarówno pod podanym adresem e-mail Użytkownika, jak i na jego koncie na platformie Sklepu. Z tej przyczyny, podanie prawdziwego i aktualnie używanego adresu e-mail przy składaniu zamówienia oraz jego aktualizacja w razie zmian stanowi bardzo ważną kwestią umożliwiającą sprawne i prawidłowe realizowanie zamówień i innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Brak dobrej woli podania właściwego adresu e-mail nie będzie obciążało Sklepu żadną odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, Użytkownik będzie miał dostęp do wszelkich informacji związanych ze złożonym zamówieniem na swoim koncie na platformie Sklepu.

  Składanie zamówienia

  1. Użytkownik powinien zaakceptować Politykę Plików Cookies, Regulamin Sklepu Internetowego oraz Politykę Prywatności Sklepu.
  2. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie, jednak jeśli zamówienie przypadnie w dniu wolnym od pracy, do ich realizacji Sklep przystąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
  3. Po kliknięciu w wybrany przez Użytkownika produkt, pokaże się procedura złożenia zamówienia obejmujące kilka prostych kroków takich jak: opcjonalnie rejestracja – jeśli wcześniej nie została dokonana lub Użytkownik się nie zalogował – obowiązkowo – podanie adresu, na który ma być dostarczone zamówienie, wskazanie informacji dotyczących wysyłki,ewentualnych danych do faktury oraz możliwości dokonania płatności.
  4. Jeśli upatrzony przez Użytkownika przedmiot jest tymczasowo niedostępny, Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy lub e-maila zapytać o przewidywany termin jego dostępności.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi umowy, czyniąc zadość obowiązkom informacyjnym wynikającym z kontraktowania z konsumentem zobowiązującym do zapewnienia Użytkownikowi możliwości zapoznania się ze wszystkimi warunkami, utrwaleniem i zapewnieniem dostępu do tych warunków w ich trwałej i niezmienionej wersji.
  6. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie Sklepu mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Kijowskiej 7, w szkole tańca Danceworld by Agnieszka Kaczorowska bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.

  Postanowienia dotyczące zawarcia umowy, płatności oraz dostawy

  1. Umowę uważa się za zawartą po złożeniu zamówienia przez Użytkownika poprzedzonego zapoznaniem się ze wszystkimi warunkami umowy, po podaniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych do wykonania umowy danych oraz po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia złożenia zamówienia.
  2. Po dokonaniu płatności Użytkownik może w celu przyśpieszenia realizowania zamówienia przesłać e-mailem potwierdzenie zrealizowania płatności. W przypadku braku płatności Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia. Konto Użytkownika uchylającego się od opłacenia zamówienia może zostać opatrzone odpowiednią adnotacją o zaistnieniu takiego faktu. Do realizacji zamówienia Sklep przystąpi po zaksięgowaniu opłaty od Użytkownika.

  Opłaty i dostawa

  1. Ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
  2. Opłaty można dokonać: za pośrednictwem zwykłego  przelewu bankowego, szybkich płatności TPay oraz za pobraniem. Płatność na rachunek Sklepu:

  _51 1140 2017 0000 4902 1309 5262

  1. Dostawy możliwe będą poprzez kurierów, Pocztę Polską oraz osobiście w siedzibie Sklepu.
  2. Cena przesyłki wyliczana jest na podstawie wagi zakupionego przedmiotu, a w przypadku przesyłki za granicę również cennika przesyłki kurierskiej do kraju docelowego.
  3. Zamawiający Użytkownik będzie niezwłocznie powiadamiany o wszelkich możliwych opóźnieniach i przeszkodach w dostarczeniu zamówienia w takim terminie jaki był ustalony. Przekazana zostanie również informacja określająca datę i czas dostarczenia przesyłki lub termin, w którym wynikła przeszkoda zostanie usunięta.

  Odpowiedzialność

  1. Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług możliwie najwyższej jakości.
  2. Towary oferowane i dostarczane przez Sklep są wolne od wad fizycznych oraz prawnych
  3. Sklep ponosi odpowiedzialność za działania swoje i swoich ewentualnych podwykonawców, w tym, w zakresie dostawy, za opóźnienia dostarczenia zamówienia.
  4. Wyłączona zostaje odpowiedzialność za ewentualne szkody lub opóźnienia spowodowane siłą wyższą, czyli działaniami na które nie ma się i nie można mieć żadnego wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

  Odpowiedzialność Użytkownika za niezgodne z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania

  1. Odpowiedzialność Sklepu może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik, zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym kodeksie cywilnym.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie, które są niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu. W szczególności Sklep nie odpowiada za nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, elementów i przedmiotów związanych z umową, a także za treści zamieszczane przez Użytkowników.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich haseł dostępowych do Sklepu i należytej staranności w dbałości o ich bezpieczeństwo. Świadomość i dobra wola Użytkownika w połączeniu z wysiłkami administratora, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa poufności kontraktowania będą przynosiły wówczas optymalne rezultaty.

  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Wszelkie szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności oraz w Polityce Plików Cookies. (odnośniki do tych dokumentów)
  2. Zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych wynika z potrzeb związanych z zawieraną umową i jej wykonaniem.

  Danymi tymi będą: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, dane do faktury, opcjonalnie nr telefonu.

  1. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
   w celach związanych z wykonaniem zawartej pomiędzy stronami umowy oraz podnoszenia jakości świadczonych usług i tym samym dbałości o Użytkownika.
  2. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się odnośniki do portali społecznościowych, m.in. Facebooka, z czym może się wiązać zbieranie danych przez te portale – zakres, cel i wszelkie zasady takich działań znajdują się w regulaminach każdego z portali.
  3. Obowiązuje zasada jedna zgoda jeden cel. Użytkownik zostaje poinformowany o swoim prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i konsekwencjach związanych z cofnięciem takiej zgody – niemożności dalszego świadczenia usług, oraz o możliwości dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmieniania i żądania usunięcia w każdym czasie.
  4. Kontakt możliwy jest zarówno poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie internetowym, jak i poprzez adres e-mail podany w §1 Regulaminu.
  5. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje ani nie przekazuje zebranych danych osobowych osobom nieuprawnionym. Dołoży także wszelkich możliwych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych przez siebie danych, a w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji np. ataku hakerskiego, w wyniku którego będzie zachodziło podejrzenie, że dane te mogły zostać nielegalnie pozyskane, zawiadomi osoby, których dane te dotyczyły, a jeśli przepisy będą tego wymagać, zawiadomienie to obejmie również odpowiednie służby i organy państwowe.
  6. Zobowiązanie do nieprzekazywania danych osobowych obciążone jest wyjątkiem w postaci udostępniania żądanych informacji organom i instytucjom państwowym na ich polecenie, od czego Administrator nie może się uchylić i przekazania takiego będzie musiał dokonać.

  Reklamacja

  1. Jeżeli, pomimo dochowania przez Sklep najwyższej staranności, po otrzymaniu towaru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, to powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres Sklepu.
  2. Reklamację można zgłosić poprzez zamieszczony na serwisie internetowym formularz lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy. W formularzu lub wiadomości należy podać takie informacje jak: imię, nazwisko zamawiającego, e-mail, nr telefonu, nr dokumentu sprzedaży, datę sprzedaży, nazwę produktu oraz cenę zakupu. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji posiadanie dokumentu sprzedaży, wystarczy jedynie uprawdopodobnić, że towar reklamowany został zakupiony w tym Sklepie internetowym. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje jakaś przeszkoda w ich podaniu, np. zagubienie paragonu.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi (kodeks cywilny od art. 556 i dalsze).

  Warunki odstąpienia konsumenta od umowy

  1. Użytkownik, który zawiera umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych. Termin będzie zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienia takiego można dokonać poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go na adres Administratora z zachowaniem wymaganego 14 dniowego terminu od daty wydania towaru. Możliwe jest także odstąpienie przed wydaniem towaru.
  2. W sytuacji odstąpienia Użytkownika od umowy, ma on obowiązek odesłania towaru na adres Sklepu w terminie 14 dni, a Sklep zobowiązuje się zwrócić mu pieniądze wg przepisów prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów, Użytkownik jest zobowiązany odesłać towar do Sklepu na własny koszt. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Użytkownika, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy wyrazi on zgodę.
  3. Towar powinien być niezniszczony, może nosić jedynie zrozumiałe ślady użytkowania, nie jest wymagane przesyłanie towaru w oryginalnym pudełku, jedynie zobowiązuje się zamawiającego do takiego zapakowania, aby przedmiot nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wykraczające poza zwykły i konieczny zakres do zapoznania się z cechami, stanem oraz funkcjonalnością przedmiotu.

  Rozwiązanie umowy

  1. Rozwiązanie umowy wiązać się będzie ze wszystkimi skutkami przewidzianymi przez przepisy dot. tej sytuacji. Wiąże się z tym również usunięcie lub taka modyfikacja danych osobowych, aby uniemożliwić identyfikację osoby, której dotyczą, tak, że dane te stracą swój status.
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić jeśli strony tak postanowią.
  3. Jednostronnym oświadczeniem woli można rozwiązać umowę w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni na zapoznanie się z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy stronami.

  Rozstrzyganie sporów

  1. Strony ustalają, iż kierując się dobrą wolą rozstrzygnięcie ewentualnego powstałego sporu, zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu.
  2. W razie niepowodzenia tej metody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia konfliktu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.
  3. Wybór sądu właściwego należeć będzie do konsumenta. Prawem właściwym stosowanym do wszelkich zobowiązań wynikłych z umowy zawieranej poprzez ten Serwis będzie prawo polskie.

   

  Zmiany regulaminu

  1. Zmiany regulaminu mogą pojawiać się m.in. w celu dostosowania brzmienia jego postanowień do wymogów legislacyjnych, zmian zachodzących na rynku lub innych koniecznych w obrocie gospodarczym. Zmiany te będą wyraźnie zaznaczone w Regulaminie.
  2. Każdy Użytkownik zostanie o takich istotnych zmianach poinformowany e-mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej wiadomości będzie zawarta wersja pdf z aktualnym Regulaminem wraz z wyszczególnieniem zmian w nim wprowadzonych.
  3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli strony będzie wiązało zobowiązanie o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14 dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
  4. W przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego, będzie konieczne albo zawarcie umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu – agnieszkakaczorowska.pl/sklep oraz każdorazowo wraz z opublikowaniem go po każdej jego aktualizacji.